Wijzigen gegevens

Zijn uw gegevens niet correct en wilt u deze wijzigen? Of bent u verhuisd?

Het is uiteraard zeer belangrijk dat wij te allen tijde beschikken over uw juiste gegevens, zodat wij de ledenadministratie actueel kunnen houden en correspondentie naar het juiste adres versturen.

Bent u de vispas verloren neem dan contact op met ledenadministratie, tegen geringe kosten € 3,50 kunt u een nieuwe (duplicaat) verkrijgen.

U kunt dit doen door onderstaand mutatieformulier door te geven aan onze ledenadministratie.
Uw wijzigingen zijn verzonden. 
 
Vispasnummer
Naam
Geboorte datum
E-mailadres
Wat moet er gewijzigd worden.