Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene bepalingen Arboretum

1.Het is verboden water, oevers of beplanting te vervuilen, te vernielen of handelingen te plegen tot verstoring van flora en fauna.
2.In het belang van het doelmatig bevissen van visvijver “Arboretum” is het verboden:

a.Meer dan 3kg (lok)voer in bezit te hebben;
b.Vis in bezit te hebben;
c.Om met meer dan twee hengels te vissen, tenzij in het bezit van een nachtvisvergunning;
d.’s Nachts te vissen, zonder nachtvisvergunning;
e.De paardenwei is verboden terrein voor vissers;

3.Het in bezit hebben van een geldige vergunning, geldt als bewijs, dat de vergunninghoud(st)er kennis heeft genomen van de voor hem/haar geldende bepalingen.
4.De vergunninghoud(st)er is verplicht de vergunning, en de vispas op eerste aanvraag ter inzage af te geven aan de met controle belaste personen, die zich als zodanig kunnen legitimeren. Daarnaast kan de controleur indien nodig de vistas, viskoffer of andere bagage, benodigd voor het vissen, controleren.
5.Een onthaakmat en degelijk schepnet zijn verplicht wanneer men gericht op karper vist.
6.Meenemen, overzetten en/of uitzetten van vis is ten strengste verboden. Het bestuur zal bij constatering overgaan tot het direct royeren van het lidmaatschap.
7.Bootvissen en alle andere watersporten zijn verboden.
8.Indien een wedstrijd gepland staat dient men twee uur voor aanvang ingepakt te hebben en de waterkant te hebben verlaten. Zie voor wedstrijddata de website van de Nistelrodese Hengelsportvereniging.
9.Elke vorm van overlast, drank en drugs misbruik, open vuur en het gebruik van een barbecue zijn niet toegestaan.
10.Alle afval moet worden mee genomen.
11.Alle aanwijzingen, gedaan door of vanwege staatsbosbeheer of controleurs, dienen stipt te worden opgevolgd. 12.Alle kosten voortkomend uit het herstellen van geconstateerde schade kunnen op de vergunninghoud(st)er of wandelaars verhaald worden.
13.Bij het niet nakomen van een van deze bepalingen wordt men geacht zonder vergunning te vissen of hebben gevist. Dit kan intrekking van de vergunning tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie van gelden.
14.De verenigingen en het bestuur zijn niet aansprakelijk voor diefstal van en/of schade aan persoonlijke eigendommen, lichamelijk letsel, ongevallen o.i.d. en/of de gevolgen daarvan.


Bestuur Nistelrodese Hengelsportvereniging.