Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Reglement nachtvissen Meuwel

1.Nachtvissen op “De Meuwel” is alleen toegestaan voor vergunninghoud(st)er van de Nistelrodese- of de Vorstenbossche Hengelsportvereniging, die in het bezit zijn van een seniorenvergunning + nachtvisvergunning en dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.

2.Het bestuur van de Nistelrodese en de Vorstenbossche Hengelsportvereniging behouden zich het recht voor zonder opgaaf van reden het verstrekken van een nachtvisvergunning aan personen te weigeren.

3.Er mag een onderkomen gebruikt worden tijdens de nachtelijke uren in de vorm van een paraplu, eventueel in combinatie met een overwrap of een vistent. Deze dienen in de kleuren groen of camouflage te zijn.

4.Er mogen maximaal 2 nachtvissers vissen per sectie, dus maximaal 10 nachtvissers per nacht aan de vijver.

5.Een nachtvisser heeft geen alleen recht over een sectie, en dient rekening te houden met andere vissers overdag en ’s nachts.

6.Een karper visser mag maximaal 1 kg voer bij zich hebben bij het voorvoeren. Bij het vissen zelf mag hij 1 kg voer per hengel in bezit hebben, dus maximaal 2kg voer.

7.Het is niet toegestaan om een karper in bezit te hebben. Alleen een kortstondig veilig verblijf in bijvoorbeeld een retainersling om direct foto’s te kunnen maken is toegestaan.

8. Tijdens het fotograferen van een karper moet het verblijf op de onthaakmat zo kort mogelijk gehouden worden en dient de karper goed nat gehouden te worden.

9. Na zonsondergang en voor zonsopgang mogen er geen bezoekers aan de visvijver verblijven die niet in het bezit zijn van een nachtvisvergunning.

10. Elke vorm van overlast, open vuur en het gebruik van een barbecue zijn niet toegestaan.

11. Het in bezit hebben van ongekookte partikels is verboden.

12. Een vrije doorgang van de paden dient gewaarborgd te zijn.

13. Afval dient men mee te nemen naar huis.

14. Roofvissen is ’s nachts niet toegestaan.

15. Indien een wedstrijd gepland staat dient men twee uur voor aanvang ingepakt te hebben en de waterkant te hebben verlaten. Zie voor wedstrijddata de website van de Nistelrodese en de Vorstenbossche Hengelsportvereniging.

16. Wanneer men ongeregeldheden waarneemt, dan dient men dit te melden bij de controleur of de politie (09008844) . Grove nalatigheden dienen altijd bij de politie gemeld te worden.

17. Bij overtreding van het reglement, ongepast gedrag tegenover controleurs, bestuursleden of andere vissers wordt de nachtvisvergunning per direct ingevorderd, zonder enig recht op restitutie van gelden.

18. De verenigingen en haar bestuur zijn niet aansprakelijk voor diefstal van en/of schade aan persoonlijke eigendommen, lichamelijk letsel, ongevallen o.i.d. en/of de gevolgen daarvan.